Przyjmowanie skarg i wniosków


 

 strona główna


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Młynnem przyjmuje skargi i wnioski w poniedziałki
w godz. 8.00 - 10.00.
 

 Nasz adres: Szkoła Podstawowa w Młynnem, 34-651 Limanowa 3, tel.18 33-76-158    email: spmlynne@vp.pl        

W. Sochacki