Samorząd Szkolny

 strona głowna

Skład Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2020/2021


Przewodniczący - Magdalena Mamala (kl.8)
Zastępca - Sandra Odroniec (kl.6)
Sekretarz - Martyna Zelek (kl.7)
Skarbnik - Antoni Juszczak (kl.6)
Członek - Milena Sajdak (kl. 5)

Opiekun w roku szkolnym 2020/2021: pani Katarzyna Pasionek

Zadania zrealizowane w roku szkolnym 2020/2021, I semestr:

1.Wprowadzenie „Szczęśliwego numerka”, czyli codzienne losowanie przez dziennik elektroniczny Librus numeru
    w dzienniku osoby, która nie będzie w tym dniu pytana.

2. Nagranie filmiku z życzeniami dla nauczycieli i pracowników szkoły z okazji dnia Edukacji Narodowej, w który
   zaangażowali się uczniowie z różnych klas.

3.
Przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia – przesłanie życzeń dla Rady Pedagogicznej za pośrednictwem
   dziennika elektronicznego Librus/.

4. Aktywny udział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły, np. zaproponowanie zakupu cymbergaja
   lub stołu do pong-ponga za pieniądze pochodzące z konkursu  zbiórki makulatury.

 

 

 Nasz adres: Szkoła Podstawowa w Młynnem, 34-651 Limanowa 3, tel.18 33-76-158    email: spmlynne@vp.pl        

 M.W. Sochaccy