Samorząd Szkolny
 

 strona głowna

Skład Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2023/2024

Przewodniczący - Nikodem Odroniec (kl.VIII)
Zastępca - Nina Dunikowska (kl.VI)
Sekretarz - Franciszek Bulanda (kl.VI)

Pełnomocnicy do spraw uroczystości szkolnych i rozrywkowych -
   Justyna Motal (kl.VIII) i Kamila Matras (kl.VII)

Opiekun w roku szkolnym 2023/2024: pani Katarzyna Pasionek

Działalność Samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym:

1.           Kontynuacja konkursu „Aktywna Klasa”.

2.      Pomoc w organizacji uroczystości i imprez szkolnych oraz zawodów sportowych.

3.      Działania bieżące wynikające z aktualnej sytuacji szkoły np. udział w akcjach ogólnopolskich,  wolontariat.

 

 

 Nasz adres: Szkoła Podstawowa w Młynnem, 34-651 Limanowa 3, tel.18 33-76-158    email: spmlynne@vp.pl        

 M.W. Sochaccy