Rekrutacja

strona główna wniosek kl. 1 wniosek oddz. przedszkolny oświadczenie kl.1 oświadczenie oddz. przedszk.

 (31.03.2021) - Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej oraz oddziału przedszkolnego  na rok szkolny
                      2021/2022

Lista kandydatów - klasa 1 - pobierz
Lista kandydatów - oddział przedszkolny -
pobierz

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata w postaci pisemnego oświadczenia należy przesłać w formie scanu na adres email: spmlynne@vp.pl do dnia 09.04.2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i nie przyjętych nastąpi  12 kwietnia 2021r.

 * oświadczenie woli kl.1  -   pobierz           
 * oświadczenie woli
oddział przedszkolny - pobierz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022:
Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

>>> więcej        >>> terminy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 klasa 1 , klasa 0 , oddział przedszkolny

Szanowni Rodzice!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Młynnem uprzejmie informuje, że w dniach 1-15 marca 2021r.               
w godz. od 7.30-16.00 odbędą się zapisy do klasy pierwszej oraz oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Młynnem na rok szkolny 2021/2022.

Do pierwszej klasy  zapisywane będą dzieci urodzone w 2014r.                                                         
Do oddziału przedszkolnego
zapisywane będą dzieci urodzone w 2015r, 2016r, 2017r, 2018r.

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w roku szk. 2020/2021 składają deklarację kontynuowania w roku szkolnym 2021/2022.

Wnioski o przyjęcie do klasy 1 i oddziału przedszkolnego, a także oświadczenia rodziców uczniów z  klasy 1 i oddziału przedszkolnego są do pobrania powyżej.
 

 

 Nasz adres: Szkoła Podstawowa w Młynnem, 34-651 Limanowa 3, tel.18 33-76-158    email: spmlynne@vp.pl        

 M.W. Sochaccy