Pracownie komputerowe dla szkół -
Projekt Współfinansowany Przez Unię Europejską

 strona głowna


Nasza szkoła w maju 2008r. otrzymała nieodpłatnie pracownię komputerową zakupioną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na wyposażeniu pracowni znajdują się: serwer, komputer dla nauczyciela  i 9 komputerów uczniowskich, drukarka, skaner, komputer przenośny i rzutnik multimedialny.
Szkoła zobowiązała się wykorzystać przyznaną pracownię wyłącznie do celów związanych z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły.
W pracowni odbywają się zajęcia dla uczniów z klas I- V
I. W pracowni komputerowej uczniowie mają dostęp do Internetu, który jest wykorzystywany, jako źródło informacji.
Warunkiem, który musiała spełnić szkoła było odpowiednie przeszkolenie i przygotowanie kadry pedagogicznej. Nauczyciele ukończyli zatem szkolenia informatyczne finansowane przez organ prowadzący zgodnie z wymaganiami projektu.  
Mamy nadzieję, że nowoczesna pracownia przyczyni się do podniesienia jakości i poziomu nauczania w naszej szkole oraz rozwijania zainteresowań uczniów.


 

 Nasz adres: Szkoła Podstawowa w Młynnem, 34-651 Limanowa 3, tel.18 33-76-158    email: spmlynne@vp.pl        

 m.w.sochaccy