Nasza miejscowość-Młynne
  Osiedla Młynnego: Królikówka l Załpa l Makowica  Legendy

Młynne to miejscowość położona w północno-wschodniej części Beskidu Wyspowego. Administracyjnie należy do Gminy Limanowa w województwie małopolskim. Obszar Młynnego wynosi 666,7 ha. Pod względem wielkości należy zatem do średnich, najbardziej charakterystycznych dla regionu historyczno-geograficznego zwanego "Ziemią Limanowską", miejscowości. 
Znajdź nas na mapie 

<1 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9>
foto: Jacek Kozłowski


foto: Anna Wójtowicz

foto:Piotr Jajeśnica

foto:Katarzyna Rączkowska

   

Charakterystyczną cechą Beskidu Wyspowego jest występowanie pojedynczych gór o stromych stokach i spłaszczonych wierzchołkach. Pojedyncze wzniesienia, oddzielone łatwo dostępnymi obniżeniami tworzą swego rodzaju "wyspy" - stąd nazwa pasma. 
Przez Młynne przepływa rzeka Łososina, która rozdziela tę część Beskidu Wyspowego na dwa pasma: pasmo Jaworza i Szałasu oraz pasmo Kamiennej i Kobyły. Znaczna część wsi leży na stokach obydwu tych pasmach górskich.
Najniżej położony punkt to dolina rzeki Łososina w południowej części wsi (348,2 m n.p.m.), zaś najwyżej wznoszą się stoki Kamiennej (801,3 m n.p.m.) w północnej jej części. Zbocza Kamiennej poprzecinane są małymi dolinkami, którymi płyną potoki, będące dopływami Łososiny. To kraina malowniczych gór i dolin, żywicznych lasów i czystego jak kryształ powietrza. 
Nazwa miejscowości pochodzi od dużej ilości młynów, które kiedyś tutaj się znajdowały. 
Na terenie wsi istnieje jednooddziałowa szkoła podstawowa, kaplica oraz biblioteka.

   email: spmlynne@vp.pl