Kryteria ocen i wymagania edukacyjne
 

 strona główna
  Klasa VI - matematyka
Klasa I - edukacja wczesnoszkolna Klasa VI - geografia
Klasa II - edukacja wczesnoszkolna Klasa VI - biologia
Klasa III - edukacja wczesnoszkolna Klasa VI - technika
Klasa IV - VII - muzyka Klasa VI - informatyka
Klasa IV - VIII - wychowanie fizyczne Klasa VI - język polski
Klasa I - VIII - język angielski Klasa VII - geografia
Klasa IV - VII - plastyka Klasa VII - historia
Klasa IV - informatyka Klasa VII - chemia
Klasa IV - technika Klasa VII - język polski
Klasa IV - przyroda Klasa VII - biologia
Klasa V - biologia Klasa VIII - chemia
Klasa V - geografia Klasa VIII - biologia
Klasa V - informatyka Klasa VIII - geografia
Klasa V - technika Klasa VIII - wiedza o społeczeństwie
Klasa IV,V,VII,VIII - matematyka Klasa VIII - edukacja dla bezpieczeństwa
Klasa IV,V,VIII - język polski Klasa IV,V,VI,VIII - historia
 

 Nasz adres: Szkoła Podstawowa w Młynnem, 34-651 Limanowa 3, tel.18 33-76-158    email: spmlynne@vp.pl        

 M.W. Sochaccy