Kr鏒ka historia szko造 w M造nnem

LATA 1890-1918
Starania o utworzenie szko造 w M造nnem podj像 dziedzic Marian Niewiadomski. Na ten cel ofiarowa budynek wraz 
z otaczaj鉍ym go terenem.
Po uzyskaniu zgody przeprowadzono remontu budynku, w kt鏎ym znacznie pomog豉 darowizna samego cesarza Austro-W璕ier Franciszka J霩efa, w wysokoci 100 z這tych re雟kich.
Szko豉 filialna w M造nnem zosta豉 otwarta w sierpniu 1890. Tzw. nauka codzienna obejmowa豉 dzieci od 6 do 12 lat.Od roku 1894 pojawi豉 si te nauka uzupe軟iaj鉍a dla m這dzie篡 od 13 do 15 roku 篡cia. Nauczycielk by豉 pani Marcelina D鉉rowska, a katechez prowadzili ksi篹a dochodz鉍y z υsosiny G鏎nej.
W 1913 r. przeorganizowano szko喚 w M造nnem na dwuklasow.
Dbanie o stan budynku, otoczenie, warunki pracy uczni闚 i nauczycieli nale瘸這 g堯wnie do Rady Szkolnej tzw. Miejscowej reprezentuj鉍ej gminy M造nne, Makowic oraz obszary dworskie.


Budynek starej szko造

Rok szkolny w M造nnem rozpoczyna si zawsze uroczyst Msz wi皻 w kociele parafialnym w υsosinie G鏎nej, a ko鎍zy tzw. popisem b璠鉍ym prezentacj osi鉚ni耩 uczni闚. W roku 1894 kronika szko造 odnotowa豉 po raz ostatni obecno na popisie Kazimierza 真豉wskiego. 疾gnaj鉍 si wraz z synami z rodzinn miejscowoci, kt鏎 po sprzeda篡 maj靖ku musia opuci, wyg這si do uczni闚 przem闚ienie. Jak podaje kronika ...w pi瘯nej i rzewnej mowie zach璚a dzieci, aby mi這wa造 Ziemi rodzinn , a rodzic闚 aby korzystali z dobrodziejstw szko造.

Plac闚ka corocznie wizytowana by豉 przez inspektor闚 Okr璕owej Rady Szkolnej w Limanowej i zbiera豉 pochlebne opinie.


I WOJNA WIATOWA

W 1914 r. wybuch豉 I wojna wiatowa.Pomimo to nauka rozpocz窸a si normalnie. Niestety, przesuwanie si frontu zwi頊ane z operacj limanowsko- 豉panowsk spowodowa這, 瞠 budynek szkolny sta豉 si miejscem stacjonowania wojska najpierw austro-w璕ierskiego, a potem rosyjskiego. Zamieniony na szpital polowy i magazyn uleg dewastacji. Dzi瘯i wysi趾owi rodowiska po przejciu frontu wznowiono prac, kt鏎ej owocem by這 uzyskanie w 1916 r. wysokiej oceny wizytatora i starosty. W nast瘼nym roku powo豉no pierwszego kierownik szko造. Zosta nim Henryk Schlenker.

 OKRES DWUDZIESTOLECIA MI犵ZYWOJENNEGO
1918-1939

W wolnej Polsce szko豉 zosta豉 poddana nadzorowi ministerstwa owiaty, kt鏎e wprowadzi這 powszechnie obowi頊uj鉍e programy. 
Na polecenie Rady Powiatowej powsta豉 klasa na Makowicy. 
W 1922 r. grono nauczycielskie uchwali這 dla Szko造 Powszechnej 2-klasowej w M造nnem nadanie imienia Jerzego 真豉wskiego.
Okres mi璠zywojenny to czas du瞠j aktywnoci szko造, kt鏎a skupia豉 wok馧 siebie ca貫 rodowisko. Organizowane by造 liczne uroczystoci patriotyczne, obchody rocznic, m.in.: koronacji Boles豉wa Chrobrego, wybuchu Powstania Styczniowego, mierci S這wackiego. Szczeg鏊nie czci這 si kolejne rocznice odzyskania niepodleg這ci i posta marsza趾a Pi連udskiego. Do pracy przy sypaniu jego kopca w Krakowie wyruszy豉 specjalna delegacja uczni闚 z M造nnego.
Rodzi造 si lokalne tradycje wi皻o sadzenia drzewek, wystawianie jase貫k. Powsta豉 Sp馧dzielnia Uczniowska, Ko這 Popierania Budowy Publicznych Szk馧, a pniej Zwi頊ek Pracy Obywatelskiej Kobiet. Nauczyciele we wsp馧pracy z kolegami z s零iednich plac闚ek utworzyli K馧ko Pedagogiczne jako forum wymiany dowiadcze i zorganizowali ciesz鉍 si du篡m powodzeniem Zimow Szko喚 Rolnicz, w kt鏎ej wyk豉dowcami byli fachowcy ze znanej w Polsce i za granic Szko造 Rolniczej w υsosinie G鏎nej. 
W 1933 roku liczba uczni闚 w szkole osi鉚n窸a 205. 


Delegacja z M造nnego bierze udzia w sypaniu kopca J霩efa Pi連udskiego

Tu przed wybuchem II wojny wiatowej nast雷i豉 zmiana na stanowisku kierownika. Po odejciu Stanis豉wa Kr鏊ika, funkcj t obj像 Stanis豉w Konstanty. 
Wobec zagro瞠nia ojczyzny rodowisko w章czy這 si w zbi鏎k pieni璠zy na Fundusz Obrony Kraju. 

LATA OKUPACJI HITLEROWSKIEJ

W czasie wojny w M造nnem dzia豉豉 partyzantka Armii Krajowej. Znajdowa豉 si tutaj plac闚ka M造n, kt鏎a obejmowa豉 r闚nie wie Pasierbiec. Przy plac闚ce zorganizowano dru篡n pod dow鏚ztwem plutonowego J霩efa Golonki. 
Ludno M造nnego poddana by豉 represjom. Wielu rolnik闚 siedzia這 w wi瞛ieniach za nie oddanie kontyngentu. Kilka os鏏 zgin窸o lub zagin窸o. 


Szko豉 funkcjonowa nadal, ale raczej na pokaz, pod niemieckim nadzorem, wydaj鉍 niemieckie wiadectwa.
Brakowa這 podstawowych przybor闚 , przede wszystkim zeszyt闚. Podr璚zniki zast瘼owa這 pismo "Ster". 
Niemcy wprowadzili programy ograniczaj鉍e zakres nauczania dla polskich dzieci. 
Aby zniech璚i nauczycieli do pracy ograniczono im pensje.   
Dzieci niech皻nie chodzi造 do szko造.
W 1940 roku w豉dze niemieckie kaza造 usun寞 ze szko造 ucznia pochodzenia 篡dowskiego.

 
wiadectwo szkolne z okresu okup

19 stycznia 1945 r o godzinie 11.45 wkroczy這 do M造nnego wojsko sowieckie. Szko豉 ucierpia豉 uderzona pociskiem za ludno cywilna od "wyzwolicieli , kt鏎zy kradli co popad這. Powszechna by豉 jednak rado z zako鎍zenia wojny.

OKRES POWOJENNY 

Po przejciu frontu inspektor limanowski pan Stanis豉w Ceglarz rozpocz像 energiczne dzia豉nia, by odbudowa w powiecie sie szkoln. Dyrektor szko造 w M造nnem dokona gruntownego remontu budynku dodatkowo zniszczonego przez kwateruj鉍y w nim trzy dni sztab sowiecki. W roku 1948/9 plac闚ka sta豉 si szko章 siedmioklasow. Dwa lata pniej roku zlikwidowano oddzia na Makowicy. 
 Szko豉 w章czy豉 si w akcj likwidacji analfabetyzmu prowadz鉍 kurs nauki czytania i pisania dla doros造ch.
W latach 1951-57 nast瘼owa造 szybkie zmiany na stanowisku kierownika szko造. 
Wraz z nowym systemem politycznym pojawi造 si nowe programy, oparte na zasadach socjalistycznego kszta販enia. W 1955 r. zgodnie z rozporz鉅zeniem Ministerstwa Owiaty usuni皻o ze szk馧 religi. Rodzice zaprotestowali nie posy豉j鉍 dzieci do szko造. Kary nak豉dane przez w豉dze doprowadzi造 do zako鎍zenia bojkotu. 

BUDOWA NOWEJ SZKOΧ

W 1957 r nowym dyrektorem zosta pan Aleksander Papuzi雟ki, kt鏎y podj像 energiczne dzia豉nia w celu wybudowania nowej szko造. W styczniu 1957 r. powo豉 Komitet Budowy Szko造. Jego przewodnicz鉍ym zosta Jan Grys.  Po zgromadzeniu funduszy i materia堯w w szybkim tempie rozpocz皻o budow.

  
Praca przy budowie szko造
 

W NOWEJ SZKOLE 

Uroczystego otwarcia nowego budynku dokonano w 1962 r. Dzi瘯i staraniom dyrektora, mimo przeszk鏚 ze strony w豉dz, proboszcz z υsosiny G鏎nej ks. Jan 真rek dokona powi璚enia szko造. Po przeniesieniu si do nowego budynku wzros豉 liczba nauczycieli. D逝goletnimi pracownikami szko造 byli:  Stefania Papuzi雟ka, kt鏎a w latach 1965-1989 pe軟i豉 funkcj Dyrektora Szko造, J霩efa Toporkiewicz, Zofia Pa趾a, Maria Niezabitowska, Maria Zelek, Maria Glondys, Czes豉w Bugajski , a w pniejszym okresie Stefania Giza, Marianna W鎩towicz, Barbara Kr鏊, Genowefa Szewczyk, Danuta Grabiasz oraz J霩ef Matras. 
Praca z dzie熤i i m這dzie蕨 w nowym budynku stwarza豉 te nowe mo磧iwoci. Prowadzono zaj璚ia w k馧ku artystycznym, strzeleckim i zespole ch鏎alnym. Aktywnie dzia豉這 harcerstwo,  Samorz鉅 Uczniowski, PCK i Sp馧dzielnia Uczniowska. Odbywa造 si liczne wycieczki. Dzia豉豉 wietlica i sto堯wka szkolna. 


Nowo wybudowana szko豉

Szko豉 w M造nnem, kt鏎a w闚czas mia豉 jedne z najlepszych warunk闚 lokalowych w powiecie, organizowa豉 konferencje z udzia貫m dyrektor闚 i nauczycieli z ca貫go wojew鏚ztwa. 

Dla rodowiska, by這 to pewnego rodzaju centrum kulturowe. Tutaj odbywa造 si zebrania i uroczystoci. Wsp鏊nie z Ko貫m Gospody Wiejskich i Komitetem Rodzicielskim organizowano m.in. Dzie Nauczyciela, Dzie Matki. Cz這nkinie Ko豉 Gospody Wiejskich prowadzi造 w budynku szkolnym kursy gotowania i szycia. 


Szkolna harc闚ka
       

W okresie wakacyjnym goci造 tutaj kolonie. Od 1964 roku budynek by wynajmowany przez Zak豉d Kopalni Siarki Tarnobrzeg. Zak豉d ten, w zamian za u篡tkowanie, dobudowa pi皻ro nad budynkiem, zast瘼cz sal gimnastyczn. 
W budynku szko造 podstawowej w latach 1960-1985 mieci豉 si te 2-letnia Szko豉 Przysposobienia Rolniczego, kt鏎a z czasem zosta豉 przemianowana na 3-letni zasadnicz Szko喚 Rolnicz o profilu Wiejskie gospodarstwo domowe. Dyrektorem szko造 by豉 p. Stefania Papuzi雟ka, a d逝goletnimi nauczycielami etatowymi p. Andrzej Niezabitowski i p. Genowefa Szewczyk,  p. S鉅el i p. I. Szewczyk. Przedmiot闚 og鏊nokszta販鉍ych uczyli nauczyciele szko造 podstawowej.
Do roku 1991 w budynku szkolnym dzia豉這 r闚nie przedszkole.


Wycieczka do Warszawy w rodku dyrektor-budowniczy szko造 Aleksander Papuzi雟ki

1989-2011

W roku 1989 Dyrektorem Szko造 zosta豉 El瘺ieta Jurgielewicz, kt鏎a funkcj t pe軟i豉 do roku 2002.
Reforma szkolnictwa wprowadzaj鉍a gimnazja spowodowa豉, 瞠 szko豉 w M造nnem sta豉 si szko章 szecioklasow.

Od roku 2002  Dyrektorem Szko造 by  Stanis豉w Franczyk, kt鏎y t funkcj sprawowa przez kolejne pi耩 lat.

W roku 2007 na jeden rok obowi頊ki  Dyrektora Szko造 obj窸a  Wies豉wa Kawula, kt鏎a w Szkole w M造nnem uczy matematyki

W roku 2008  Dyrektorem Szko造 zosta豉 Bo瞠na Golonka, kt鏎a funkcj t pe軟i do chwili obecnej.
 

LATA OBECNE
 

W roku 2013  nasza szko豉 wzbogaci豉 si o pi瘯ny obiekt jakim jest wielofunkcyjne boisko sportowe do pi趾i r璚znej oraz kort tenisowy.

email: spmlynne@vp.pl