email:spmlynne@vp.pl       

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ
I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
Szanowni Rodzice!
 
 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Młynnem uprzejmie informuje, że
w dniach od 2 marca 2020r. do
16 marca 2020r. w godzinach
od 7.30-15.30

 
 odbędą się zapisy do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.
(więcej)

  E- dziennik
  Aktualności
  Kadra Pedagogiczna
   Statut Szkoły
   Podział godzin
  zajęcia pozalekcyjne
  konkursy
  kontakt z nauczycielem
  Samorząd Uczniowski
  biblioteka
  wykaz podręczników
  historia szkoły
  nasza miejscowość
  rekrutacja
  Jerzy Żuławski
  materiały, dokumenty, witryny
  linki
  archiwum
  komunikaty
  administrator

Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
w miejscowości Młynne”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”.    www.lgdlimanowa.eu

Pracownie komputerowe
dla szkół -
Projekt Współfinansowany
Przez Unię Europejską

   Informacja!
Drodzy Rodzice. Istnieje możliwość złożenia przez Was propozycji do pracy szkoły.
1. Na adres e-mail : spmlynne@vp.pl
2. Do skrzynki opinii - znajduje się na korytarzu (parter)

aktualizacja: 25.03.2020r.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE ZAWIESZONE DO ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

                                       Zdalne nauczanie

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

W okresie od 25.03.2020r. do 10.04.2020r. według wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020r. realizujemy zdalne nauczanie uczniów.   W tych dniach zajęcia będą realizowane według planu lekcji, materiały do nauki będą  wysyłane przez dziennik elektroniczny. Jest to czas, który należy poświęcić na naukę. Lekcje zdalne prowadzone będą w różnych formach tj. praca z podręcznikiem, ćwiczeniami, kartami pracy, materiałami dostępnymi na platformach edukacyjnych. Kształcenie na odległość odbywa się szczególnie z wykorzystaniem dziennika   elektronicznego oraz innych komunikatorów dostępnych dla nauczycieli i uczniów. Załączone zadania uczniowie powinni odsyłać nauczycielom w ustalonym terminie. W razie problemów z obsługą dziennika zadania dla uczniów wysyłane będą na wskazany przez ucznia lub rodzica e-mail.   
                            
 więcej>>>tutaj  

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowych.

Szanowni Rodzice!
W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w szkołach na okres
od 12.03 do 25.03.2020 r. informuję, że:

·         nauczyciele będą przygotowywali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu, które przesyłane będą przez dziennik elektroniczny,

·         zachęcamy uczniów do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będą odbywać się lekcje w szkole,

·         na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl będą również udostępnione e-materiały do wykorzystania przez uczniów. (więcej)

 Nasz adres: Szkoła Podstawowa w Młynnem, 34-600 Limanowa , tel. /18/ 33-76-158

 M.Sochacka/W.Sochacki